algemene ledenvergadering

Extra algemene ledenvergadering

* Etten-Leur, 13 december – OPROEP! Dinsdagavond extra algemene ledenvergadering 20:00 uur in de kantine van ons clubgebouw.

Agendapunten:
1. Opening
2. Contributiehervorming (lees hierover in de nieuwsbrief november)
3. Bestuursverkiezing: Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid: Toos van Vlijmen
4. Mededelingen bestuur
5. Sluiting

Jouw komst telt!

Korte samenvatting Algemene Leden Vergadering ARV Achilles 2014 (update met volledige notulen)

ALV 2014 - bestuur

ALV 2014 – bestuur

* Etten-Leur, 9 april 2014 – Tijdens de ALV die gisteren in het clubgebouw werd gehouden, kwamen onder meer de volgende zaken aan de orde:

Renovatie kunststofbaan
Vanaf eind juli 2014 wordt begonnen om de atletiekbaan (onderlaag en toplaag) te vernieuwen. De polsstokhoog installatie wordt ingrijpend verbeterd en ook het middenterrein wordt aangepakt. De werkzaamheden zullen minimaal 6 weken, afhankelijk van weersomstandigheden, duren. Via de coördinatoren kunnen de trainers aangeven welke trainingsalternatieven er gedurende die periode nodig zijn.

Lees verder

Agenda Algemene Ledenvergadering 2014

* Etten-Leur, 13 maart 2014 . Op dinsdagavond 8 april 2014 om 20.00 uur zijn alle leden van Achilles van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering. De aankondiging is al in eerdere nieuwsbrieven geplaatst. Nu is ook de agenda bekend. Lees verder