Vrijwilligersbeleid

[links naar submenu: Help je clubInfo overPR/MarketingInfo over wedstrijden ]

Vrijwilligersactiviteiten
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2006 is het voorstel, om van ieder lid een vrijwilligersbijdrage te vragen, goedgekeurd. Nu kun jij opgeven welke werkzaamheden je voor de vereniging wilt verrichten. Op het vrijwilligersformulier is een overzicht opgenomen van de belangrijkste werkzaamheden die binnen onze vereniging voorkomen. De voorwaarden vrijwilligersbeleid zijn in 2023 aangepast.

Vrijwilligersverzekeringen
Ook vrijwilligerswerk dient veilig en verantwoord te geschieden. Zie via de onderstaande link welke verzekeringen de Atletiekunie ten behoeve van haar verenigingen en leden heeft afgesloten: verzekeringen voor verenigingen.
Zie via de onderstaande link welke verzekeringen de gemeente Etten-Leur ten behoeve van haar vrijwilligers heeft afgesloten. Je kunt daar ook een digitaal schade aangifteformulier vinden gemeente Etten-Leur vrijwilligersverzekering: Etten-Leur Vrijwilligersverzekering.

Voorwaarden vrijwilligersbeleid
Bekijk gerust de voorwaarden voor het vrijwilligersbeleid. De bedoeling is om in beginsel alle leden uiteindelijk een bijdrage te laten leveren. Er zijn wel een aantal groepen uitgezonderd van de vrijwilligersbijdrage, die lees je in de genoemde voorwaarden.

Geef je nu op!
Als bestuur en platform vinden we dat ieder lid een bijdrage kan leveren. Daarom krijg je elk jaar een oproep met het vrijwilligersformulier toegestuurd. Hierop kan jij aangeven wat je voor de vereniging wilt doen.

Geef op het formulier het volgende aan:
– Welke activiteiten je nu al doet
– Welke activiteiten je zou willen doen

Je hoeft hierbij nergens naar te kijken. Natuurlijk zijn sommige activiteiten al door anderen ingevuld, maar iemand achter de hand hebben is ook een fijne gedachte. Op het formulier kun je duidelijk zien wat voor soort activiteit je kunt kiezen.

Wat doen we met de formulieren?
Alle voorkeuren van de leden worden in een database bijgehouden, zodat op het moment dat er bijvoorbeeld een wedstrijd wordt georganiseerd direct contact  kan worden gezocht met de leden die hieraan een bijdrage willen leveren. We houden je op de hoogte van de activiteiten en laten je weten wanneer we een beroep op je willen doen.

Ben je actief voor de vereniging, maar zie je jouw activiteit er niet tussen staan? Laat dit dan weten aan onze coördinator vrijwilligerswerk via vrijwilligers@arvachilles.nl of aan één van de bestuursleden.

Je kunt het formulier versturen aan vrijwilligers@arvachilles.nl ; of inleveren in de brievenbus in de hal van het clubgebouw.

We kijken uit naar jouw reactie!