Opstapgroep

ARV Achilles Opstapgroep hardlopen: laat je verleiden en doe mee!
Bij Achilles in Etten-Leur start regelmatig een nieuwe opstapgroep voor iedereen (opnieuw) wil leren hardlopen. De cursus is onder meer bedoeld voor mensen die geen ervaring in lopen hebben maar wel in de buitenlucht op een gezonde manier aan hun conditie willen werken. De opstapgroep van Achilles is ook geschikt voor mensen die in het verleden al wel gelopen hebben en dit weer willen oppakken. Je kunt gestructureerd en gedisciplineerd opnieuw gaan hardlopen.

Door het lopen onder begeleiding in een groep train je nooit te snel en te veel. Een ander voordeel is dat we voorkomen dat de individuele loper die enthousiast begint, al snel weer stopt met lopen omdat het die week toevallig niet uitkomt. In een groep stimuleer je elkaar. Lopers zorgen er onderling al snel voor dat men tijd vrij maakt en de discipline opbrengt om de gehele cursus te volbrengen. Samen ga je door!

Uit cursussen in het verleden is gebleken dat ook de trainers het nodige enthousiasme weten over te brengen. Onze vereniging ziet jou graag komen!

ARV Achilles uit Etten-Leur heeft met dit trainingsprogramma inmiddels vele mensen aan het hardlopen gekregen. Je krijgt begeleiding van twee gediplomeerde en ervaren looptrainers, die oog hebben voor je individuele situatie. Je werkt aan je conditie en je gezondheid, met als uiteindelijke doel na 16 weken 2 keer 30 minuten te kunnen hardlopen.

Nieuwe opstapgroep 2022?

Misschien start Achilles in 2022 met nieuwe opstapgroep. Of zo’n beginnerstraining begint hangt van twee factoren af. Ten eerste zijn Paul van Dongen en Ann Smout gestopt als opleiders van beginnende hardlopers. Een tweede voorwaarde is het aantal enthousiaste deelnemers. Wanneer zich voldoende (12-15) nieuwe aspirant lopers aanmelden, dan dwingen die zo Achilles om ijverig op zoek te gaan naar nieuwe/andere trainers.

Een eerste training zou op maandag 18 juli 2022 kunnen beginnen, met als doel de 5 kilometer van Marathon Brabant op zondag 30 oktober. De gezamenlijke training is elke maandag van 19.00 tot 20.30 uur onder begeleiding van en of meerdere ervaren trainers. De tweede keer in de week bestaat uit een eigen training, uiteraard met duidelijke instructies en richtlijnen. Omdat je met meerdere mensen bent, is het makkelijk om deze training met een groepje te doen zodat het makkelijker vol te houden is.

Zin om mee te doen aan een (nieuwe) volgende opstapgroep?

Je kunt je opgeven via ons inschrijfformulier. Vragen kun je stellen per mail aan opstapgroep@arvachilles.nl

Is er een loopleven na de opstapgroep?

Jazeker, wanneer je ontdekt hebt hoe leuk het is om samen in een groep hard te lopen en meteen toe te werken naar een gezamenlijk doel, dan kan je met je nieuwe hobby verdergaan bij een van de loop- of trimgroepen van Achilles. Al naar gelang je behoefte en ambitieniveau kan je doorstromen naar de Lopersgroep of een van de trimgroepen.