Organisatie

ARV Achilles is een vereniging waarbij veel leden naast een financiële bijdrage ook tijd en energie steken in allerlei werkzaamheden.
Op deze pagina staan de vrijwilligers die je direct kan benaderen.
Het algemene telefoonnummer is 076 5021076. Dat is van het clubgebouw. Er kan alleen worden opgenomen wanneer er iemand
(bar-vrijwilliger) aanwezig is.

BESTUUR
Voorzitter Jan van Praat (e-mail) Profiel
Penningmeester Sjaak Dorsman (e-mail) Profiel
Secretaris vacature (e-mail)
Algemeen bestuurslid Toos van Vlijmen (e-mail) Profiel
Technisch bestuurslid Arthur van Gurp (e-mail)
COÖRDINATOREN (deelnemers aan het platformoverleg)
Atletiek/Specialisatie vacature (e-mail)
Communicatie Dick Ringelberg (e-mail)
Diensten vacature (e-mail)
Gym-Wandel-NordicWalking vacature (e-mail)
Jeugd Tjeerd Mijzen (e-mail)
Leden-administratie Adrie Vrolijk (e-mail)
Lopersgroep vacature (e-mail)
Trimgroepen Dick de Kort (e-mail)
Vrijwilligersadministratie Paul Hultermans (e-mail)
WOC Ferdinand van Hooydonk (e-mail)
WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Cross Sjak Nouws (e-mail)
Baan (club-)wedstrijden Nicole Verhoeven (e-mail)
Baan (thuis-)wedstrijden Johan Hack (e-mail)
OVERIGE
Clubkleding Adrianne van der Sanden (e-mail)
Jeugdkamp Commissie Collin Hermans
Annelies Sijben
(e-mail)
Jurycoördinator Ine Hondeveld (e-mail)
Kantinezaken Cees van Meer (e-mail)
Conny Arnouts
Leden-administratie Adrie Vrolijk
Ineke Mekes
(e-mail)
Redactie Clubblad-Nieuwsbrief-Website Marloes Nijland (e-mail)
Dick Ringelberg
Sponsor Commissie Rien Verhoeven (e-mail)
Vertrouwenscontactpersoon Anita van Dorst (e-mail)
Peter Gulden
Website technisch Dick Ringelberg (e-mail)
© bijgewerkt 23-04-2022