Uitnodiging Bijzondere Algemene Ledenvergadering 27 juni

20170627BALV* Etten-Leur, 29 mei 2017 – Het bestuur van Achilles nodigt al haar leden uit voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 27 juni om 20:00 uur. Het belangrijkste agendapunt is het kiezen van een nieuwe voorzitter. Kunnen we rekenen op jouw komst?

Agenda 27 juni 2017:
– Opening van de vergadering
– Notulen ALV 6 april 2017
– Benoeming stembureau
– Verkiezing nieuwe voorzitter. Yvonne Brabander wordt als kandidaat-voorzitter voorgedragen door het bestuur. Overige kandidaten kunnen zich uiterlijk 13 juni hiervoor opgeven.
– Rondvraag
– Afsluiten vergadering

Yvonne Brabander heeft zich bij het bestuur spontaan aangemeld voor de functie van voorzitter. Hieronder stelt zij zich voor aan onze leden.
Wie ben ik en waar sta ik voor?
“Ik kom uit een gezin van trainers, docenten en examinatoren. De appel valt dus niet ver van de boom. Ik werd tijdens mijn HBO-studie getriggerd door het begrip ‘vitale organisaties’ en teamvorming en later door reorganisaties. Mijn voorkeur gaat uit naar bestuursfuncties en zaken uit de klei trekken. Ik vind het ook leuk om mensen met dezelfde interesse bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld zoals destijds door het oprichten van mijn eigen motorclub met allemaal dezelfde motor, waardoor samenwerking met anderen gemakkelijker was. Ik loop warm voor alles wat met motoren te maken heeft.
In 2015 richtte ik naast een parttime-baan mijn tweede bedrijf op. Dit is gericht op gedrag vanuit de werking van de hersenen (www.brainlife.nl). Ik ben tevens bestuurder bij Thebe Extra met
110.000 leden en o.a. de portefeuille ‘personeel’. Men noemt en ziet mij als een ‘ideeëngenerator’, een netwerker en een gedreven leider met ondernemerskwaliteiten.
Ik houd niet van strijken, oesters en van ‘poppenkast’, maar ik vind het wel leuk om poppenkastvoorstellingen te geven aan kleine kinderen. Ik heb niets met koken, maar wel met mee-eten en toetjes. Sommige mensen zouden het handig vinden als ik beter kon strijken maar zelfs een strijkcursus gaat mij volgens mij niet helpen.”

Waarom Achilles?
“Vanaf de middelbare school was ik sprinter op de 100 en de 400 meter. Ik deed (opstap)groepscursussen bij Sprint, Spiridon en Scorpio. De LT2 cursus voor assistent-trainer stond al langere
tijd op mijn bucket list, maar het kwam er maar niet van. Vorig jaar heb ik toch de LT2 training bij Achilles gevolgd met het idee ook nog eens de LT3 training op te pakken. Hier hoorde ik over het voorzitterschap. Ik wil iets teruggeven aan de maatschappij door kennisoverdracht; uiteraard d.m.v. de hardloopsport; mensen en bedrijven helpen ontwikkelen, innovatie en ‘meten is
weten’. Streng, rechtvaardig maar als het even kan met humor.
Bij Achilles zie ik veel mogelijkheden om visie en beleid te ontwikkelen en uit te dragen. Ik zie voor me: simpele oplossingen maar wel gestructureerd, trainers ondersteunen en Achilles op de kaart zetten als 1 organisatie. Ik wil meer netwerken met de Atletiek Unie en de gemeente Etten-Leur. Zij willen graag visie en beleid uitwisselen.
Mijn motto: voor elk probleem is een oplossing.”