Info over wedstrijden

Meer informatie over vrijwilligerstaken bij baan- en crosswedstrijden

Voorbereiding wedstrijd
Voordat een wedstrijd kan beginnen moet de baan of het bosparcours worden ingericht. Denk hierbij aan de belijning van de sectoren van kogelstoten, speer- en /of discuswerpen.
Maar ook controle van de aanwezigheid van de benodigde materialen.
Bij een cross moet het parcours worden bepaald, uitgezet en zonodig toegankelijk worden gemaakt.

Materiaalbeheer
Het klaarzetten en weer opruimen van de benodigde atletiekmaterialen, denk daarbij aan horden, kogels, speren, startblokken en harken voor de verspringbakken.

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat begint al weken voor de wedstrijd. Het opstellen van het wedstrijdprogramma, het uitnodigen van deelnemers door publicaties op de website, nieuwsbrief, Etten-Leurse Bode en sociale media. Posters maken en sturen naar atletiekverenigingen. Atletiekprogramma bij atletiek.nu inrichten. Indien van toepassing medailles laten maken.
Op de wedstrijddag zelf: startnummers uitreiken, jurylijsten maken, resultaten invoeren en publiceren.

EHBO
Het streven is om op elke (thuis)wedstrijd twee ‘eigen’ EHBO-ers in te kunnen zetten. Indien er geen EHBO-ers van Achilleszijde beschikbaar zijn, externe EHBO-ers inhuren.

Juryleden
Om een wedstrijd te organiseren heb je al gauw zo’n 25 juryleden nodig. Zonder dat jurycorps kan een atletiekwedstrijd niet. Ook door niet-gediplomeerde juryleden kunnen allerlei taken worden verricht. Denk hierbij aan het opleggen van de hoogspringlat of het aanharken van het zand in een verspringbak.
De opleiding tot gediplomeerd jurylid wordt door Achilles niet alleen gestimuleerd en betaald.