Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is namens de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of andere misstanden. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar gepaste hulp.

Als je wordt lastiggevallen op de sportclub vind je het misschien heel moeilijk om er iets van te zeggen. Toch is het belangrijk om dat wél te doen. Misschien heeft degene die jou lastigvalt niet eens door hoe vervelend het voor jou is. Als je dat zegt, dan zal hij waarschijnlijk ‘sorry’ zeggen, en het niet meer doen.

Maar soms helpt praten niet, of ben je bang om voor jezelf op te komen. Blijf er niet over zwijgen! Vertel het aan iemand die je vertrouwt. Je vader of je moeder bijvoorbeeld. Zoek anders zo snel mogelijk een van de vertrouwenscontactpersonen op aan wie je het ook kan vertellen. Ook je ouders mogen ons benaderen. Als iemand anders ook weet wat er gebeurt, kun je er samen iets aan doen.

We zijn voor iedereen bij Achilles beschikbaar en eenvoudig bereikbaar per mail.

Gesprek vindt plaats op neutraal terrein. Samen met de vertrouwenscontactpersoon wordt besproken wat je met je klacht wilt doen. Er wordt geluisterd, meegedacht en geadviseerd. Jij bent uiteindelijk degene die bepaalt wat we met de klacht gaan doen, We kunnen het bijvoorbeeld ook anoniem melden aan het bestuur. Als een klacht dermate bedreigend kan zijn ook voor andere, dan moeten we er iets mee doen uiteraard.

Een klacht kan gaan over pesten, discriminatie, uitsluiting, seksueel ongewenst gedrag, agressie. Maar ook over fraude, matchfixing, diefstal, doping of machtsmisbruik van trainers of coaches. Ongepaste uitlatingen op sociale media kanalen moeten ook gemeld worden. Zie voor meer informatie: centrumveiligesport.nl

Of via de site van nocnsf met de zoekfunctie naar vertrouwens persoon is meer informatie te vinden. Ook staan daar adressen van vertrouwenspersonen die niet in atletiekverband sporters een luisterend oor kunnen geven.

Heb je nog vragen, spreek een van ons beide aan of mail naar onze mailbox:

Anita van Dorst & Peter Gulden      vertrouwenspersoon@arvachilles.nl