Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden
Ook ARV Achilles heeft met deze nieuwe privacy-wetgeving te maken, en daarom wordt er vanaf 24 mei 2018 regelmatig overlegd door een afvaardiging van het bestuur met de vrijwilligers die zich bezig houden met de ledenadministratie en publicatiemiddelen zoals website, Nieuwsbrief en Facebookaccount.

Merkbare gevolgen
Alle ontvangers van de Achilles Nieuwsbrief hebben een email ontvangen waarin zij door middel van een link naar een invulformulier expliciet toestemming moeten geven om de Nieuwsbrief maandelijks via de mail te ontvangen.

Ook het aanmeldformulier voor nieuwe leden is al voor een groot deel aangepast.
Onze website heeft nu een SSL-certificaat. SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer, dat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. SSL certificaten maken gebruik van het https-protocol van de browser wat de beveiligde verbinding tot stand brengt.

Hoe gaat Achilles met persoonsgegevens om?
Achter de schermen wordt druk gewerkt aan de privacy-verklaring, die als eerste stap van het hele proces op onze site zal verschijnen.

Privacy Verklaring ARV Achilles
Klik hier om de privacy verklaring van ARV Achilles te lezen.