Contributie

                                            Contributietabel vanaf 1 januari 2024
Categorieën/activiteiten Opm. Achilles contributie Bondscontributie Wedstrijdlicentie
kwartaal jaar jaar
Mini-Pupillen – (U8) 1 28,30 17,50 n.v.t.
Pupillen – (U9 – U12) 1, 2 42,00 17,50 9,50
Junioren – (U14 – U20) 1, 2 45,30 18,50 16,90
Senioren en Masters 36,30 20,00 27,00
Trim, Nordic Walking 36,30 20,00 n.v.t.
(Sportief) Wandelen 28,30 20,00 n.v.t.
Kangoo Jump 36,30 afhankelijk leeftijd n.v.t.
FrameRunners, G Recreanten 36,30 17,50 -18,50 -20,00 n.v.t.
Zaalsporten:
Nagalm, Bodygym, QI Gong 36,30 20,00 n.v.t.
Vanaf 3e gezinslid 3 17,50           afhankelijk leeftijd en categorie
Langdurig afwezig (naar verwachting meer dan 3 maanden), wegens blessure,  ziekte, etc. 8,50           afhankelijk leeftijd en categorie
Diversen
Licentielid (jaarbedrag) 25,00 20,00 27,00
Inschrijfgeld  nieuwe leden (eenmalig) 12,50 n.v.t. n.v.t.
Donateurschap (jaarbedrag) 4 25,00 n.v.t. n.v.t.
Opmerkingen:
1. Bij de pupillen en junioren maakt het Inschrijfgeld voor wedstrijden deel uit van de contributie
2. Bij de A/B/C – Pupillen en Junioren is de wedstrijdlicentie verplicht
3. Wordt op de laagste contributie toegepast
4. Donateurs zijn geen lid van de vereniging
5. Leden die aan meerdere aktiviteiten deelnemen betalen € 5,00  extra per kwartaal.
6. De bondscontributie van de Atletiekunie is verplicht voor elk lid en wordt in het
    eerste kwartaal gefactureerd samen met de kosten van een eventuele wedstrijdlicentie.
7. Vrijwilligersbijdrage (indien van toepassing) bedraagt € 50,00 per jaar.
     Leden die op 1 januari 2024 jonger zijn dan 16 –  en ouder dan 70 jaar,  zijn hiervoor vrijgesteld.
8. Opzegging als lid dient minimaal één maand voor het kwartaaleinde schriftelijk of
     via de website te worden doorgegeven.
Informatie of vragen over lidmaatschap/contributie, mail naar: ledenadministratie@arvachilles.nl