Frame Running

20160924clubdag168 Vanaf 1 september 2016 is er bij ARV Achilles op initiatief van Dick de Kort (coördinator trimgroepen), penningmeester Sjaak Dorsman en fysiotherapeut Ruud Touw de trainingsgroep FrameRunners. Kinderen en (jong)volwassenen die in een rolstoel zitten, kunnen met behulp van een FrameRunner samen plezier beleven aan bewegen. Dit zorgt voor een toename van zowel het uithoudingsvermogen als de mobiliteit. Het sociale aspect is ook van groot belang, omdat door een prettige en ontspannen sfeer de onderlinge verhoudingen en contacten binnen en buiten de groep aangehaald worden.

Wat is een FrameRunner?
Een FrameRunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun. Je kunt je hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen. De FrameRunner is geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bv. cerebrale parese, spina bifida of andere syndromen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep (ernstig beperkte) kinderen is dit in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Vaak is hun handfunctie zo ernstig aangedaan dat zij bijvoorbeeld geen rolstoelsporten kunnen beoefenen. De FrameRunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of verbeteren en bij een sportactiviteit te participeren. Check dit filmpje van kinderfysiotherapeut Petra van Schie.

20160630RaceRunners-WouterdeKortDoelgroep Achilles FrameRunners
Ruud Touw heeft zich in eerste instantie gericht op de doelgroep “jongvolwassenen in een rolstoel” omdat dit een groep is die de aandacht mist die ze als kind veel hebben gehad. Er wordt minder bewogen en ook de sociale contacten vallen weg.

FrameRunners voor kinderen
Bij ARV Achilles is daarna gestart met FrameRunning voor kinderen. Trainer Ruud Touw geeft iedere zaterdag van 12:00 – 13:00 uur op de atletiekbaan aan de Concordialaan in Etten-Leur training. Tijdens schoolvakanties is er geen training.

Lidmaatschap
Vanaf september 2016 heeft Achilles FrameRunners als lid. In 2024 betaal je iets meer dan € 10,00 contributie per maand, inclusief bondscontributie aan de Atletiekunie.

20180507Berging RacerunnersOpslag framerunners
Om de driewielfietsen te stallen is in 2018 een garagebox uit Standdaarbuiten aangeschaft en verbouwd tot opslag voor de FrameRunners. Op zaterdag 30 juni 2018 is deze opslag feestelijk officieel in gebruik genomen. Voor de foto’s van deze nieuwe voorziening, klik hier.

Meedoen aan wedstrijden
De eerste wegwedstrijd waaraan FrameRunners meededen was de Marathon Brabant. Daardoor kregen enkelen de smaak te pakken en vanaf 2018 wordt er vaker aan wegraces meegedaan. Zoals aan de 10 van ’t Aogje.

NSGK
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) promoot het FrameRunnen. In het verleden werd het voetbal gepromoot tot het een paralympische sport werd. Nu focust men op FrameRunning met als doel dit als een volwaardige paralympische atletieksport te realiseren!

Revant
Revalidatiecentrum Revant ondersteunt het project FrameRunning en heeft, in samenwerking met de stichting ‘Vrienden van Revant’, RaceRunners aangeschaft om kinderen en jongeren de gelegenheid te geven ervaring met de racerunner op te doen met als doel dit als sport te gaan beoefenen.

NSGK RaceRunning Cup: kampioenschap in snelst groeiende sport
Op 3 juni 2018 konden alle RaceRunning-atleten van Nederland hun krachten meten in de NSGK RaceRunning Cup. FrameRunning is een vorm van atletiek voor mensen die niet goed kunnen rennen of lopen. Het is de snelst groeiende sport van Nederland voor mensen met een handicap. Dat meldt de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Klik hier om het hele artikel te lezen.

Meer informatie over FrameRunning vind je op de internetsite, daar kan je ook een abonnement nemen op de Nieuwsbrief van FrameRunning. Klik hier om het artikel Frame Running in revalidatie, recreatie en sport (een nieuwe mogelijkheid voor een actieve leeftijd voor mensen met een beperkte loopfunctie) uit het Nederlands tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde.

Meer informatie over FrameRunning bij ARV Achilles, neem contact op met Ruud Touw: framerunning@arvachilles.nl