Info over PR/Marketing

Nadere informatie over vrijwilligerswerkzaamheden voor PR,  Marketing en Sponsoring bij Achilles

Artikelen voor Etten-Leurse Bode
Om wekelijks een Achilles gerelateerd artikel in de Etten-Leurse Bode te ‘krijgen’, is het nodige  voorwerk noodzakelijk. Zo heb je te maken met een deadline van dinsdag 10:00 uur om op woensdag in de Bode te komen. Wat is er al over Achilles gepubliceerd, wat is er urgent, zijn er foto’s beschikbaar om het artikel aantrekkelijker te maken. Artikelen worden hergebruikt voor website en/of nieuwsbrief.

Ondersteuning nieuwsbrief (content)
De redaktie van de (maandelijkse verschijnende) nieuwsbrief wil het liefst een persoon uit elke trainingsgroep, die af en toe een stukje schrijft, graag met een foto, over zaken die voor die groep interessant zijn. Hij/zij kan bijvoorbeeld de trainer, maar ook groepsleden interviewen over motivatie, waarom deze sport, hoe leuk het is enz.website – ondersteuning (content)Voor de website is het belangrijk dat alle onderdelen actueel blijven, ook hier is urgente content van belang voor de kijkers/lezers en bezoekers van onze website.

onderhoud en contact sponsoren
Het aanbrengen en onderhouden van sponsoren is een menselijke interactie, dat veel persoonlijk contact vraagt van de leden van de sponsorcommissie. Regelmatig probeert deze de sponsoren bij Achilles-activiteiten te betrekken. Of de sponsoren zelfs met teams mee te laten doen aan, denk dan bijvoorbeeld aan de Mini Ropa Run, die we samen met roparunteam Switelsky in april 2019 organiseren.

Powerpointpresentatie voor monitor hal
Minimaal 1x per maand wordt een nieuwe powerpoint-presentatie vervaardigd, die ongeveer een minuut of 5-6 duurt en zolang er mensen in de hal zijn wordt die monitor door de bewegingsregistratie geactiveerd. Op dit communicatiekanaal worden relevante teksten geplaatst, maar ook foto’s van sportende Achillesleden. Daarnaast wordt er regelmatig aandacht aan onze sponsoren geschonken in de gepresenteerde powerpoint.

Foto’s maken tijdens wedstrijden
Deelnemende atleten, of het nu kinderen of volwassenen zijn, vinden het altijd leuk als ze na afloop van hun wedstrijd op foto’s te bewonderen zijn. Die foto’s worden met een Facebookapplicatie op onze website getoond. De foto’s kunnen ook gebruikt worden voor content op de website, Facebook, de nieuwsbrief, de monitor in de hal en voor artikelen in de Etten-Leurse Bode.