Lid worden

  Voorletters

  Voornaam

  Achternaam

  Adres

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  geboortedatum

  Je email-adres (verplicht)

  Telefoonnummer

  Bankrekeningnummer

  Naam trainer

  Ik wil wel/niet elke maand de Achilles Nieuwsbrief via mijn emailadres ontvangen (verplicht)

  Vrijwilligersbijdrage
  Vrijgesteld zijn de leden die op 1 januari 2024 jonger dan 17 jaar of ouder dan 70 jaar zijn.
  Binnen onze vereniging heb je de keuze om gedurende 2 dagdelen vrijwilligerswerk te verrichten of € 50,00 extra contributie per jaar te betalen. Voor meer informatie zie op de website onder: "Organisatie" - "Vrijwilligersbeleid" - "Voorwaarden voor het vrijwilligersbeleid". Indien van toepassing wordt er door de coördinator vrijwilligerswerk contact met je opgenomen.)

  Ik doe wel/niet/nooit/n.v.t. vrijwilligerswerk (verplicht)

  Achilles wedstrijdshirt
  Elk nieuw lid van ARV Achilles krijgt eenmalig een wedstrijdshirt tegen de gereduceerde prijs van € 15,00. Neem hiervoor contact op met Adrianne van der Sanden (kleding@arvachilles.nl).
  Voorwaarde hierbij is dat het shirt moet worden aangevraagd binnen 6 maanden, gerekend vanaf de datum dat het lidmaatschap is ingegaan.

  Lidmaatschap Atletiekunie
  Met het aangaan van een lidmaatschap bij ARV Achilles, wordt tevens een lidmaatschap bij de Atletiekunie aangegaan.
  De jaarlijkse bondscontributie hiervoor, wordt via ARV Achilles verrekend en afgedragen.

  Privacy
  Door uw aanmelding gaat u akkoord met de laatste versie van de privacy verklaring, zoals deze vermeld staat op onze website. ARV Achilles behoudt zich het recht voor de privacy verklaring te wijzigen.

  Akkoord Inschrijving en machtiging voor automatisch incasso
  Ondergetekende verleent hierbij - tot wederopzegging – de uitdrukkelijke machtiging aan de penningmeester van ARV Achilles te Etten-Leur om van zijn of haar op het online aanmeldformulier ingevulde giro- of bankrekening af te schrijven de verschuldigde contributie en inschrijfkosten voor de vereniging, de contributie van de Atletiekunie, wedstrijdlicentie, eventuele extra vrijwilligersbijdrage, wedstrijdkosten e.d.

  Ondergetekende verklaart de ingevoerde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en tevens op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden, zoals betaling via automatische incasso*

  Akkoord

  Bijzonderheden

  Na verzending ontvang je binnen enkele dagen een bevestiging van de ledenadministratie,
  meer info: mail ledenadministratie@arvachilles.nl

  Uitschrijven? klik hier voor het uitschrijfformulier.