Algemeen reglement

ALGEMEEN REGLEMENT Stichting Avondvierdaagse Etten-Leur (klik hier om het document te downloaden)

De St. A4D Etten-Leur is aangesloten bij de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN), waaraan afdrachten worden betaald voor de WA-verzekering t.b.v. geregistreerde deelnemers en vrijwilligers van de avondwandelvierdaagse.

  1. De deelnemers worden geacht van alle bepalingen op de hoogte te zijn en die te aanvaarden.
  2. De Stichting Avondvierdaagse Etten-Leur of haar bestuur is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ziekte of ongevallen van de deelnemers, ongeacht de oorzaak daarvan. Evenmin draagt de Stichting verantwoording voor verlies, diefstal of enige andere vorm van geleden schade.
  3. Slechts wandelen en snelwandelen is toegestaan. Hardlopen is dus verboden en kan leiden tot uitsluiting. Voor gehandicapten kunnen aangepaste regels worden gesteld.
  4. Er wordt pas gestart na het startsignaal. Te vroeg starten kan beteken dat verkeersregelaars en EHBO-ers niet op hun post staan en mogelijk is de route nog niet volledig met pijlen uitgezet. Begeleiders (ouders, verzorgers) hebben ook hierin een voorbeeldfunctie.
  5. De starttijden zijn van maandag t/m woensdag voor de 3 km om 18:15 uur. Voor de 5 km, 18:30 uur. Voor de 10 km, 18:00 uur, voor de 15 km vanaf 17:30 uur. Op donderdag start de 3 km om 18:45 uur. De 5 km om 18:30 uur. De 10 km start om 18:00 uur, de 15 km vanaf 17:15 uur.
  6. De deelnemers dienen zich te houden aan de routebeschrijving.
  7. Het gebruik van een vervoermiddel heeft uitsluiting en een verbod op verdere deelneming tot gevolg.
  8. Ondanks het massale karakter van de avondvierdaagse blijven de normale verkeersregels onverkort van kracht.
  9. Er is geen minimum en maximum leeftijd.
  10. Kinderen t/m groep 4 (7 jaar) mogen alleen onder begeleiding deelnemen.
  11. We blijven op de aangegeven route. We blijven van andermans eigendommen af. We laten geen afval slingeren. Bij het begin-/eindpunt en verzorgingsposten staan afvalbakken.
  12. Uitvallers kunnen zich melden bij de EHBO of een verkeersregelaar. Vervoer kan indien noodzakelijk verzorgd worden.
  13. Bij een officieel afgegeven weeralarm van het KNMI kan de wandelavond afgelast worden. Bij uitzonderlijk slecht weer of in het geval van noodsituaties, kan de organisatie een beslissing nemen over:
   a. Het afgelasten van de wandelavond of,
   b. De route wijzigen of verkorten.
  14. De organisatie publiceert gemaakte foto’s van het evenement met deelnemers op haar website en andere sociale media. Op verzoek worden specifieke foto’s verwijderd.

Met het volgen van deze regels en aanwijzingen wensen wij alle deelnemers een prettige Avondvierdaagse,

De organisatie,