Extra algemene ledenvergadering

* Etten-Leur, 13 december – OPROEP! Dinsdagavond extra algemene ledenvergadering 20:00 uur in de kantine van ons clubgebouw.

Agendapunten:
1. Opening
2. Contributiehervorming (lees hierover in de nieuwsbrief november)
3. Bestuursverkiezing: Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid: Toos van Vlijmen
4. Mededelingen bestuur
5. Sluiting

Jouw komst telt!