Concordialaan

Laatste fase vervanging hekwerk Sportparkstraat

* Etten-Leur, 2 september – Misschien is het de leden al opgevallen dat de gemeente het hekwerk aan de zijde van de Concordialaan, grenzend aan onze van de gemeente Etten-Leur gehuurde accommodatie, heeft vervangen. Op maandag 6 september gaan de werkzaamheden verder. Dan zal het bestaande hekwerk aan de Sportparkstraat worden verwijderd en wordt het talud wat afgevlakt om het nieuw hekwerk beter te kunnen plaatsen. Tevens worden oude boomwortels en 2 bomen verwijderd die als wildgroei in het (oude) hekwerk staan.

Verandering van het talud
Het afvlakken van het talud is noodzakelijk om goed onderhoud te kunnen verrichten langs het hekwerk. Het oude hekwerk wordt meteen verwijderd om het afvlakken uit kunnen voeren.

Lees verder