Laatste fase vervanging hekwerk Sportparkstraat

* Etten-Leur, 2 september – Misschien is het de leden al opgevallen dat de gemeente het hekwerk aan de zijde van de Concordialaan, grenzend aan onze van de gemeente Etten-Leur gehuurde accommodatie, heeft vervangen. Op maandag 6 september gaan de werkzaamheden verder. Dan zal het bestaande hekwerk aan de Sportparkstraat worden verwijderd en wordt het talud wat afgevlakt om het nieuw hekwerk beter te kunnen plaatsen. Tevens worden oude boomwortels en 2 bomen verwijderd die als wildgroei in het (oude) hekwerk staan.

Verandering van het talud
Het afvlakken van het talud is noodzakelijk om goed onderhoud te kunnen verrichten langs het hekwerk. Het oude hekwerk wordt meteen verwijderd om het afvlakken uit kunnen voeren.

Dit houdt in dat vanaf 6 september de atletiekbaan makkelijk toegankelijk is vanaf de Sportparkstraat omdat het oude hekwerk dan verwijderd is. Grauwmans hekwerk probeer zoveel mogelijk als het kan dit dicht te houden, maar we ontkomen er niet aan dat toch een gedeelte open blijft.

Informatie omwonenden
De bewoners aan de Sportparkstraat hebben een brief ontvangen van de gemeente dat deze werkzaamheden vanaf 6 september uitgevoerd gaan worden. Zie bijlage.

Sociale controle
In deze brief is ook gevraagd aan de bewoners om sociale controle uit te voeren als er toch verdachte omstandigheden zijn nabij de atletiekbaan, omdat het hekwerk weg is. Dit vraagt het bestuur ook aan de leden!