algemene ledenvergadering achilles

Verslag Extra Algeme Ledenvergadering

*Etten-Leur, 24 december – Voor wie er niet bij was op 15 december, volgen hieronder de belangrijkste punten uit de Extra ALV.

1. Bespreken nieuw contributie stelsel
Op dit moment hebben we 230 leden van 60 jaar of ouder bij Achilles en elk jaar komen er 30-35 leden bij. Daarom is besloten een ander contributiestelsel aan de leden van onze club voor te leggen. De leden krijgen uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

Jan Dekkers en Lia Bulkmans melden zich aan voor het stembureau. Zij tellen na stemming de stemmen. Er zijn op de vergadering 85 leden die de presentielijst hebben getekend. 80 leden hebben hun stem uitgebracht met als resultaat:
Voor gestemd: 64 leden
Tegen gestemd: 16 leden
Blanco stem: 1 lid

Hierdoor is het voorstel van het bestuur voor het nieuwe contributiestelsel aangenomen. De nieuwe tabel vind je op de pagina Contributie onder Club Informatie. Lees verder