Verslag Extra Algeme Ledenvergadering

*Etten-Leur, 24 december – Voor wie er niet bij was op 15 december, volgen hieronder de belangrijkste punten uit de Extra ALV.

1. Bespreken nieuw contributie stelsel
Op dit moment hebben we 230 leden van 60 jaar of ouder bij Achilles en elk jaar komen er 30-35 leden bij. Daarom is besloten een ander contributiestelsel aan de leden van onze club voor te leggen. De leden krijgen uitgebreid de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen.

Jan Dekkers en Lia Bulkmans melden zich aan voor het stembureau. Zij tellen na stemming de stemmen. Er zijn op de vergadering 85 leden die de presentielijst hebben getekend. 80 leden hebben hun stem uitgebracht met als resultaat:
Voor gestemd: 64 leden
Tegen gestemd: 16 leden
Blanco stem: 1 lid

Hierdoor is het voorstel van het bestuur voor het nieuwe contributiestelsel aangenomen. De nieuwe tabel vind je op de pagina Contributie onder Club Informatie.

2. Bestuursverkiezing
Toos van Vlijmen is toegetreden tot het bestuur en wordt door middel van applaus als bestuurslid geïnstalleerd.

3. Mededelingen bestuur
* We proberen via een nieuw sponsorbeleid meer sponsors aan onze vereniging te binden. Ken jij een bedrijf dat interessen heeft? Schroom niet om het aan ons door te geven.

* We hebben gecertificeerde trainers tekort: bij de jeugd, specialisatie en bij de trim. Wie wil of kent iemand die hier zin in heeft?

* Openstaande vacatures!
Op dit moment wordt er bij Achilles een cursus voor juryleden gegeven. Verder hebben we nog de vacatures voor:
a) een wedstrijdsecretaris
b) coördinator diensten
c) voorzitter
d) een bestuurslid
e) EHBO-ers
f) een trainer pupillen
g) een trainer junioren
h) 3 trainers bij de trimafdeling
i) Sponsor commissie: Wilco Verwijmeren heeft een voorstel voor sponsoring op papier gezet en de aanwezigen hierover uitleg en toelichting gegeven. Hij zou graag nog een paar leden willen hebben die dit samen met hem gaan opzetten en uitvoeren. Het bestuur zal in overleg een bepaalde vergoeding geven voor ingebrachte sponsorbedragen.
j) Clubkampioenschappen nieuwe stijl 2016: op een zaterdag in september willen we voor alle groepen wat organiseren en hierbij alle leden betrekken. T.z.t. vormen we een commissie die dit uitwerkt.