RaceRunning nu ook voor kinderen bij Achilles

20171027Wouter de Kort-1* Etten-Leur, 20 maart 2018 –  Komend seizoen wil atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur, na ervaring te hebben opgedaan met jong-volwassenen, starten met racerunning voor kinderen. 

Wat is Racerunning?
Een Racerunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen.

Doelgroep
De Racerunner is geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bijv. Cerebrale Parese, Spina Bifida, Neuromusculaire aandoening of andere aandoeningen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep kinderen is het gebruik van een racerunner in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Zeker wanneer de handfunctie zo ernstig aangedaan is dat  rolstoelsporten niet beoefend kunnen worden. Jeugd-RaceRunning

De Racerunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of te verbeteren en aan een sportactiviteit deel te nemen. Bekijk op de website van Racerunning filmpjes van enthousiaste kinderen die deze sport hebben ontdekt. Landelijk en internationaal worden wedstrijden op de 100 m, 200 m, 400 m en 800 m gehouden. Daarnaast kunnen kinderen na training meedoen aan bijvoorbeeld een 5 km loop.
Inmiddels hebben 2 deelnemers, na training bij atletiekvereniging Achilles, enthousiast deelgenomen  aan de 10 km loop in Etten-Leur; een fantastische ervaring!

NSGK
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) promoot het racerunnen. In het verleden werd het voetbal gepromoot tot het een paralympische sport werd. Nu focust men op racerunning met als doel dit als een volwaardige paralympische atletieksport te realiseren!

Revant
Revalidatiecentrum Revant ondersteunt het project racerunning en heeft, in samenwerking met  de stichting ‘Vrienden van Revant’, racerunners aangeschaft om kinderen en jongeren de gelegenheid te geven ervaring met de racerunner op te doen met als doel dit als sport te gaan beoefenen.

VSO Breda college, SO Het Kasteel en Mytylschool Roosendaal
Inmiddels hebben sommige leerlingen ervaring opgedaan met racerunning. Om uw kind / leerling in de gelegenheid te stellen eenzelfde ervaring op te doen op de atletiekbaan nodigen wij belangstellenden van harte uit bij atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur.

Atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur
Als atletiekvereniging willen we dit seizoen starten met kinderen en jongeren. Als u als ouder enthousiast bent geworden, kunt u uw kind aanmelden per e-mail: r.touw@revant.nl

Het kind / de jongere kan 6 weken deze sport uitproberen, alvorens definitief te besluiten daadwerkelijk deze sport in verenigingsverband te gaan beoefenen. Bij voldoende aanmeldingen zal er gestart worden op zaterdagochtend of woensdagmiddag.

Ruud Touw
Kinderfysiotherapeut Revant, Revalidatiecentrum Breda
Trainer Racerunning, Atletiekvereniging Achilles Etten-Leur