OPROEP VOOR BRAINSTORMSESSIE

* Etten-Leur, 16 oktober 2018 – Als vereniging staan we midden in de samenleving en om als organisatie goed en gezond te kunnen blijven functioneren, zullen we ons moeten aanpassen aan de ontwikkelingen waar we mee te maken hebben/krijgen, zoals:
–      De vergrijzing; we worden nog steeds ouder;
–      Hoe binden we onze vrijwilligers, zonder hen redden we het niet;
–      Hoe houden we voldoende gekwalificeerde trainers;
–      Hoe kunnen we aan de veranderende vraag naar beweging voldoen;
–      De wedstrijdatletiek staat onder druk, hoe gaan we hier mee om;
–      Hoe krijgen we een volledig bestuur, met minimaal één lid met atletiektechnische kennis.

Kernvraag
Met de kernvraag: “Hoe zou de vereniging ARV Achilles er over 5 jaar uit moeten zien?” willen we als bestuur een soort ‘brainstormbijeenkomst’ organiseren, waar we hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Uitnodiging
We willen hiervoor alle geïnteresseerde leden uitnodigen die hierover een mening hebben en die dit ook met ons willen delen.

Zaterdag 12 januari 2019
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdagmiddag 12 januari 2019 vanaf 12:00 uur (met lunch!) tot 17:00 uur in onze kantine. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de secretaris (secretaris@arvachilles.nl)