Jan Dekkers elf jaar Unieraadslid

20131027JanDekkers* Etten-Leur, 27 juni 2014 -Na elf jaar lid te zijn geweest van het parlement van de AtletiekUnie, als vertegenwoordiger van de regio’s West-Brabant, Zeeland en Dordrecht is Achillesman Jan Dekkers afgetreden als Unieraadslid. Deze regio’s worden nu door Rob van Mechelen (THOR) vertegenwoordigd.

Van de site van de Atletiekunie: Nieuwe Unieraad geïnstalleerd
Bij de bijzondere Unieraadsvergadering van 26 juni 2014 zijn de nieuw gekozen Unieraadsleden geïnstalleerd voor de periode 2014 tot en met 2017. Alvorens de nieuwe leden welkom te heten, is er afscheid genomen van de vertrekkende leden door hen te bedanken voor hun inzet en energie in de afgelopen jaren.

In 2013 is de huidige structuur en werkwijze van de Unieraad geëvalueerd en is met de installatie van de nieuwe Unieraad een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen hebben te maken met de zittingsduur en het rooster van aftreden, de gewenste profielen van de leden van de Unieraad en de Commissies binnen de Unieraad, nevenfuncties en informatievoorziening.

De nieuwe leden die verwelkomd zijn: Michiel Hatenboer, Raymond Creusen, Rob van Mechelen (THOR), Jolanda van Veluw, Ger Raijmakers, Henri van Limpt, Carel Diekerhof, Henk Bruggeman, Rein Amels, Jan Strijker, Frankwin Mussche en Sanne Boshuis-van der Snoek.

De volgende personen hebben hun termijn verlengd en nemen ook plaats in de Unieraad voor de aankomende periode: Toon de Graauw, Ans Huisman, Rolf Huizinga, Frans Kortbeek, Hans Slager en Jan Smit.

Als vertrekkende leden hebben we afscheid genomen van: Pauline van den Berg, Jan Dekkers (ARV Achilles), Wim Derksen, Wim Ogink, Robert de Smet, Els Vogels, Liesbeth Jansen, Piet Jansen, Peter Mommersteeg, Simone Richardson en Bram van der Vos.

Dit betekent dat er nog twee vacatures openstaan in de Unieraad, te weten een positie in kieskring 1 (regio 1, 3 en 4) en een positie als vertegenwoordiger de Buitengewone leden (Evenementen). Indien hier zich alsnog kandidaten voor melden, zullen zij toetreden tot de Unieraad. Na de zomer zal de nieuwe nieuwe Unieraad starten met een nadere kennismaking met elkaar, met de werkorganisatie van de Atletiekunie en met de rolverdeling. We kijken uit naar een vruchtbare en prettige samenwerking voor de aankomende drie jaar. De pagina’s op onze website over de Unieraad zullen binnenkort ververst worden.

Verder zijn tijdens de Unieraadsvergadering de notulen van de unieraad van 22 mei vastgesteld, is er een aanpak benoemd voor een aanpassing van de statuten van de Atletiekunie en zijn er twee presentaties gehouden over de onderwerpen Jeugdvisie en Talentherkenning.

(Tekst: Bram van der Leij)