1e competitiewedstrijd U18/U20 poule 35 op zondag 23 april 2023

* Etten-Leur, 6 april 2023 – Hierbij nodigen wij U graag uit voor de competitiewedstrijd op zondag 23 april 2023. Deze wedstrijd organiseren wij op de kunststof atletiekbaan van ARV Achilles te Etten-Leur, Concordialaan 212, 4871 ZD Etten-Leur (sportpark “De Lage Banken”).

Op het programma staan de onderdelen volgens het competitiereglement, zoals op bijgaand voorlopig chronoloog, aanvang 11:00 uur. Afhankelijk van de inschrijvingen kunnen onderdelen op een vroeger tijdstip plaatsvinden. Na de sluiting zal er beoordeeld worden of het schema aangepast moet worden en de aangepaste tijden zullen in de loop van zaterdag 22 april in Atletiek.nu zichtbaar worden.

Nieuw dit jaar
Nieuw dit jaar is dat de competitiewedstrijden een WA-status hebben gekregen. Dit houdt in dat behaalde records en limieten tijdens de competitiewedstrijden worden erkend bij World Athletics. Daarvoor is het nodig dat er voldoende juryleden met een jury-aantekening aanwezig zijn. Daarom graag bij aanmelding van de juryleden of vrijwilligers de jury-aantekeningen vermelden. Verder voor records en limieten is het nodig dat de atleten aan het schoenenreglement voldoen conform art. TR.5.2 uit het wedstrijdreglement. Bij het geval van limieten of records zullen de schoenen van de atleet worden gecontroleerd. De atleet is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan het schoenenreglement. Deze informatie graag met de ploegleiders en trainers van de atleten delen zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

Inschrijven ploegen
Via atletiek.nu vanaf 20 maart 2023 tot donderdagavond 20 april 2023 (23:59 uur). Gelieve zoveel mogelijk de beste prestaties te vermelden en voor de onderdelen waar dat van toepassing is (zie bijgevoegde voorlopige chronoloog) of de atleet ingedeeld moet worden in groep A of groep B. Per groep is 1 atleet per ploeg toegestaan. Het opgeven van de maximaal vier reserve atleten gaat dit jaar rechtstreeks via atletiek.nu.
Op de wedstrijddag zelf mogen geen wijzigingen meer worden doorgegeven, tenzij goedgekeurd door de wedstrijdleider in geval van blessures.

Verplichte juryleden en vrijwilligers per vereniging
Bij de inschrijving verzoeken wij u om ook direct uw jurylid per email aan te melden en graag uiterlijk 17 april 2023 zodat iedereen tijdig van de nodige informatie kan worden voorzien.
Op basis van de wedstrijdbepalingen competitie 2022-2023 artikel 15.2 dienen alle deelnemende verenigingen volgens onderstaand overzicht juryleden beschikbaar te stellen:
* 1 team per vereniging: 1 jurylid
* 2 t/m 4 teams per vereniging: 1 jurylid en 1 vrijwilliger.
Deze juryleden en vrijwilligers worden geacht gedurende de hele wedstrijd beschikbaar te zijn. De naam (namen) en juryfunctie(s) (indien van toepassing) van dit (deze) jurylid (juryleden) of vrijwilligers moeten per email worden doorgegeven aan JUCO@ARV-Achilles.nl Als een vereniging niet de vereiste juryleden of vrijwilligers levert, kan de desbetreffende vereniging van deelname aan die wedstrijd worden uitgesloten. Dit ter beoordeling door de wedstrijdleider.

Reglement en kleding
* Het dragen van clubkleding is verplicht voor de deelnemende atleten.
* Voor deze wedstrijd is het wedstrijdreglement 2022-2023 van toepassing in combinatie met de wedstrijdbepalingen competitie 2022-2023

Middenterrein
Het middenterrein is de gehele wedstrijddag alleen toegankelijk voor atleten die met een onderdeel bezig zijn en actieve juryleden en medewerkers. Trainers en ouders blijven achter de hekken om de rondbaan.

Overig
*Jury en ploegleidersvergadering vinden plaats in een ruimte op de 1e verdieping van het clubgebouw.
* Wegen eigen werpmateriaal 10:00-10:15; 12:00-12:15; 14:00-14:15 uur. Dit vindt plaats bij de materiaalruimte aan de rechterzijde van het clubgebouw. Eigen werpmateriaal wordt ingenomen bij weging en naar het betreffende onderdeel gebracht.
* Startnummers ophalen kan vanaf 10:00u bij het wedstrijdsecretariaat op de 1e verdieping van het clubgebouw.

Sportieve groet, namens de organisatie ARV Achilles,

Nicole Verhoeven wedstijdsecretaris (wedstrijdsecretariaat@arvachilles.nl)