Vrijwilligersavond zaterdag 28 januari 2017

  Voorletters

  Voornaam

  Achternaam

  Adres

  Huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Neem je een partner mee?

  Je email-adres

  Telefoonnummer

  Bankrekeningnummer (verplicht)

  Akkoord Inschrijving en eenmalige machtiging voor automatisch incasso
  Ondergetekende verleent hierbij de uitdrukkelijke eenmalige machtiging aan de penningmeester van ARV Achilles te Etten-Leur om van zijn of haar, op het online aanmeldformulier ingevulde, bankrekening af te schrijven de individuele financiële bijdrage voor het Vrijwilligersavondje 2017.

  Ondergetekende verklaart de ingevoerde gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en tevens op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden, zoals betaling via deze eenmalige automatische incasso*

  Akkoord

  Bijzonderheden

  Voer onderstaande letters/cijfers in het tekstvak in voor bevestiging
  captcha