AVG

Twintig SmarTubes te geef

*Etten-Leur, 5 november 2018 – In het kader van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden zaken aangepakt die uit het oogpunt van privacy geactualiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld het overzicht Trainingstijden dat onlangs is aangepast, zodat er geen privé telefoonnummers van trainers zichtbaar zijn op onze website, maar dat informatie uitsluitend via het emailadres van de coördinator verkrijgbaar is. Een andere actie is het opschonen van de archieven van Achilles. Zo is er vandaag al bijna een hele papiercontainer gevuld met niet meer actuele (atletiek)informatie en ander overbodig kopieer- en drukwerk. Er kwam ineens een halve kast aan ruimte vrij.

Lees verder

Privacyverklaring ARV Achilles

* Etten-Leur, 18 juli 2018 – Achter de schermen is er vanaf eind mei regelmatig overlegd over de nu geldende wetgeving inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die bijeenkomsten hebben uiteindelijk geresulteerd in een privacyverklaring, waarin Achilles heeft getracht alle voor onze vereniging van belang zijnde zaken in haar verklaring op te nemen. Klik hier om de privacyverklaring van Achilles te lezen. Zijn zaken nog niet duidelijk of is er behoefte aan nadere uitleg, aarzel niet om een email te sturen naar privacy@arvachilles.nl

Abonnement Achilles Nieuwsbrief

*Etten-Leur, 17 mei 2018 – Als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordering Gegevensverwerking) moet Achilles zijn leden en belangstellenden toestemming vragen om hun gegevens te gebruiken om te kunnen communicatie tussen vereniging en leden/belangstellenden.

Toestemming
Daarom vraagt de redactie van de Achilles Nieuwsbrief van elk lid en elke belangstellende om expliciet toestemming te geven om zijn/haar (persoons)gegevens te gebruiken om maandelijks de digitale Achilles Nieuwsbrief te versturen.

De Nieuwsbrief nr. 56 wordt nog zonder uitdrukkelijke toestemming verzonden, maar als de redactie geen toestemming heeft ontvangen, dan krijgt het desbetreffende lid of belangstellende de Achilles Nieuwsbrief NIET.

Om toestemming te verlenen voor het gebruik van je persoonsgegevens, klik hier.