Achilles nieuwsbrief

Abonnement Achilles Nieuwsbrief

*Etten-Leur, 17 mei 2018 – Als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordering Gegevensverwerking) moet Achilles zijn leden en belangstellenden toestemming vragen om hun gegevens te gebruiken om te kunnen communicatie tussen vereniging en leden/belangstellenden.

Toestemming
Daarom vraagt de redactie van de Achilles Nieuwsbrief van elk lid en elke belangstellende om expliciet toestemming te geven om zijn/haar (persoons)gegevens te gebruiken om maandelijks de digitale Achilles Nieuwsbrief te versturen.

De Nieuwsbrief nr. 56 wordt nog zonder uitdrukkelijke toestemming verzonden, maar als de redactie geen toestemming heeft ontvangen, dan krijgt het desbetreffende lid of belangstellende de Achilles Nieuwsbrief NIET.

Om toestemming te verlenen voor het gebruik van je persoonsgegevens, klik hier.