Jan van Praat

Tijdens de ledenvergadering in 2019 ben ik benoemd tot voorzitter van onze vereniging.
Ik ben geboren in 1955, woon in Hoeven, maar ik ben opgegroeid in Etten-Leur en al meerdere jaren lid van Achilles.
Bij Achilles ben ik sportief actief in de lopersgroep (B-groep) en probeer zoveel mogelijk bij de trainingen aanwezig te zijn. Ik heb 3 kinderen die inmiddels allemaal het ouderlijk huis hebben verlaten. Kortgeleden ben ik de trotse opa geworden van mijn eerste kleindochter, Jolien. In 2018 is helaas mijn liefste vrouw Anne-Marie veel te vroeg overleden en het is jammer dat zij dit laatste niet meer mee heeft mogen maken, zeker omdat het steeds haar grote wens was om oma te worden.

Met pensioen
Tot medio 2020 was ik nog werkzaam als accountant bij een pensioenuitvoerder (MN) in Den Haag en daarnaast als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daar gaf ik les in de accountantsvakken die met name met automatisering te maken hebben. Deze werkzaamheden vroegen in 2019 nog de nodige tijd, maar sinds 1 december 2019 ga ik met pensioen bij MN. Met het docentschap aan de VU ben ik ondertussen ook gestopt.

Dit alles betekent wel dat ik mij vanaf mijn pensionering me volledig kan inzetten als voorzitter van onze mooie vereniging. Hoewel Achilles echt een mooie vereniging is, zijn er toch wel zaken die de nodige aandacht zullen vragen van de voorzitter.

Aandachtspunten voor ARV Achilles
Net als vele andere sportverenigingen hebben we te maken met teruglopende ledenaantallen en ook de subsidiëring vanuit de overheid wordt steeds verder ingekrompen. We zullen als vereniging steeds meer onze eigen broek op moeten houden en om dat te kunnen doen zullen we moeten zorgen voor het goed op de kaart zetten van Achilles en zullen we moeten zorgen voor nieuwe inkomstenbronnen. Verder moeten we actie ondernemen om het aantal leden weer te laten toenemen. We moeten wellicht nieuwe activiteiten initiëren en inhoud geven aan een goed, consistent en duidelijk jeugdbeleid. Deze laatste twee punten moeten ervoor zorgen dat het ledenaantal weer toeneemt zodat ARV Achilles als toonaangevende sportvereniging weer volledig op de kaart staat in de Brabantse regio. Ik ben voornemens om mij hier zo goed mogelijk voor in te zetten.

Jan van Praat