Zonnepanelen op dak tribune atletiekvereniging Achilles in Ettten-Leur

DuurSaamEtten-Leur* Etten-Leur, 3 april 2017 – Atletiekvereniging Achilles stelt het dak van de tribune beschikbaar voor driehonderd zonnepanelen. Via de zogeheten postcoderoosregeling kunnen bewoners uit Etten-Leur die geen panelen op hun eigen dak kunnen, mogen of willen hebben toch zonnepanelen leggen en zo besparen op hun energierekening. Stichting DuurSaam Etten-Leur gaat het zonnedak beheren.

“Zo kunnen we duurzaam meedoen”, vertelt penningmeester Sjaak Dorsman van Achilles. “De gemeente verstrekt goedkope leningen aan sportverenigingen voor de aanschaf van duurzame ledverlichting. Maar onze verlichting is nog lang niet afgeschreven. Door het dak beschikbaar te stellen voor zonnepanelen leveren we toch een duurzame bijdrage.” Wethouder Ron Dujardin is enthousiast over het initiatief. “We onderzoeken nog wel of het technisch ook kan. Het dak moet de zonnepanelen wel kunnen dragen.”

Achilles investeert zelf niet in de panelen. De vereniging verbruikt jaarlijks 20.000 kilowatt en hoopt goedkopere groene energie terug te kopen. De driehonderd zonnepanelen leveren jaarlijks tussen de 70.000 en 80.000 kilowatt. “Het is een win-winsituatie. Bewoners die panelen kopen krijgen energiebelasting terug en besparen dus op hun energierekening”, zegt Dorsman.

Voor de Stichting DuurSaam Etten-Leur is dit een pilotproject. “Er komt veel bij kijken, maar als het loopt kunnen andere projecten sneller van de grond komen”, meent penningmeester Jan Dekkers van DuurSaam Etten-Leur. “Dan kun je iets laten zien. Nu haken mensen soms af omdat ze er geen goede voorstelling van kunnen maken.” Terwijl de voordelen voor de deelnemers volgens Dekkers groot zijn. “Bewoners die zonnepanelen kopen voelen dat positief in hun portemonnee. Ze dragen bij aan het lokaal opwekken van energie en besparen op CO2 uitstoot in Etten-Leur.”

De postcoderoosregeling strekt ook ver. “Het is niet alleen voor de leden van Achilles of naaste bewoners. Bijna alle inwoners van Etten-Leur kunnen intekenen op het project.” DuurSaam Etten-Leur heeft 5 april een algemene ledenvergadering in de Rabobank aan de Bredaseweg. Rond 20:30 uur wordt aan alle geïnteresseerden uitleg gegeven over het tribuneproject.

Stichting DuurSaam Etten-Leur
DuurSaam Etten-Leur is een onafhankelijk netwerk van betrokken inwoners uit Etten-Leur. Deze zijn verenigd en hebben om de gebouwde omgeving in Etten-Leur maximaal te verduurzamen. Dit kan door actief kennis te verzamelen en te verspreiden en door initiatieven te nemen en te ondersteunen op het gebied van duurzaam energie opwekken en energie besparen. Op 23 maart 2015 is Energie-Coöperatie DuurSaam Etten-Leur opgericht. Bedoeling van deze samenwerking, waarvan de inwoners van Etten-Leur lid kunnen worden, is om energie te besparen én geld.

Felix de Bekker, oud wethouder van Etten-Leur, is gevraagd om voorzitter te worden van het bestuur van de coöperatie dat verder bestaat uit Kees Bulthuis (secretaris) en Jan Dekkers (penningmeester). Nog wat onwennig na een wat rustigere periode in zijn leven stort de Bekker zich energiek op deze nieuwe klus. Aanleiding is het verduurzamen van zijn eigen huis met isolatie en zonnepanelen en de daaruit voortvloeiende contacten die hem tot dit voorzitterschap brachten.

Woensdag 5 april 2017: Algemene Leden Vergadering DuurSaam Etten-Leur
De ALV van energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur wordt gehouden op 5 april, aanvang 19:30 uur in het gebouw van Rabo Noord-West Brabant aan de Bredaseweg, inloop vanaf 19:15 uur en vanaf 19:30 begint de ledenvergadering. Om 20:30 uur zal een spreker informatie geven over de Postcoderoosregeling. (PCR). Dit in zijn algemeen en specifiek voor het dak van de tribune van Achilles. Speciaal voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak willen, mogen of kunnen hebben. Het dak van de atletiekvereniging ARV Achilles biedt de mogelijkheid van 300 zonnepanelen.
Tijdens de ALV zal o.a. het financieel verslag aan de orde komen en wat DuurSaam Etten-Leur het afgelopen jaar gedaan heeft en nog wil gaan doen. Ook staat op de agenda de vacature voor secretaris van de Stichting. Om 22:00 uur zal de bijeenkomst afgesloten worden.

bron: BNdeStem 2 april 2017 en www.duursaam-etten-leur.nl