Renovatie atletiekbaan Achilles start later, nu op 18 augustus (update)

20140616Klusploeg02* Etten-Leur, 20 juli 2014 – Tijdelijk voorzitter Arno Mol heeft bevestigd gekregen dat de gemeente nu pas 18 augustus met de renovatie van de baan gaat beginnen in plaats van de eerder afgesproken datum van 1 augustus 2014.

Dat betekent dat onder meer de geplande clubkampioenschappen op 26 september op de helling staan wanneer de werkzaamheden niet tijdig zijn afgerond. Uiteraard volgt het bestuur deze ontwikkelingen en de voortgang op de voet en zal zodra er relevant nieuws is, dit hier meteen melden.

Hieronder lees je wat Arno eerder in de juni Nieuwsbrief over de renovatie te melden had (tekst inmiddels aangepast):

Renovatie atletiekbaan
Zoals we al tijdens de Algemene Ledenvergadering in april meedeelden, zal volgens de laatste gegevens van de gemeente Etten-Leur, op 1 augustus a.s. worden begonnen met de renovatie van onze atletiekbaan.
Dit betekent dat we vanaf 1 augustus – gedurende 6 tot 8 weken – geen gebruik kunnen maken van de baan. De weersomstandigheden kunnen invloed hebben op duur van de renovatie.

Wat houdt die renovatie precies in? De bovenlaag van de baan wordt in z’n geheel verwijderd en vernieuwd, maar het gras en het tegelwerk blijven i.v.m. de garantie van de aannemer die baan gaat renoveren, liggen. Het gras en het tegelwerk worden pas in het voorjaar van 2015 aangepakt.

Alle atletiek-onderdelen, zoals de kogelstootsectie, de discuskooien en de baan voor het hinkstapspringen worden, daar waar nodig, voorzien van nieuwe onderdelen en aangepast aan de nieuwste eisen van de Atletiekunie. Er wordt een compleet nieuwe installatie voor polsstokhoogspringen aangebracht. Het clubgebouw en het krachthonk kunnen we gedurende de renovatie gewoon blijven gebruiken. Feitelijk vinden alle werkzaamheden plaats binnen de baanafzetting, al hoewel er ongetwijfeld enige overlast zal zijn op andere plaatsen door bijv. opslag van materialen en dergelijke.

De opslag van het zand aan het einde van de baan (zijde Sportparkstraat) in tegenstelling tot eerdere mededelingen NIET verplaatst naar de werkruimte van de gemeente naast de kleedkamers van Unitas. Vanwege trainers/trainingsgebruik van deze ‘extra zandbak’ wordt in overleg met de gemeente naar een alternatieve (vaste) afscheiding met de baan met het opgeslagen zand gekeken.

Natuurlijk is het niet leuk en op z’n minst onhandig dat de baan een tijd niet gebruikt kan worden, maar de renovatie is noodzakelijk. In overleg met de coördinatoren van het Platform zorgen wij, indien gewenst, voor alternatieve trainingslocaties.

Overigens heb je vast al gemerkt dat er meer werkzaamheden worden uitgevoerd aan het sportpark. Op dit moment wordt de bestrating tussen Unitas en Achilles vernieuwd en in juli/augustus wordt de sporthal gesloopt. Aansluitend wordt er een waterberging gegraven tussen het voetbalveld van Unitas en de parkeerplaats, waarna wordt begonnen met het aanleggen van een nieuw kunstgrasveld voor de voetbal. Ook het huidige terrein tussen de sporthal en onze accommodatie wordt opnieuw ingericht en als laatste wordt de gehele parkeerplaats aangepakt. Het gehele werk zal, volgens mededeling van de gemeente, rond de zomervakantie van 2015 gereed moeten zijn.

Het bestuur rekent op begrip en medewerking van de leden: de noodzakelijke en gewenste werkzaamheden zorgen er immers voor we de komende jaren weer  optimaal gebruik kunnen maken van onze dan nóg mooiere accommodatie.

Arno Mol, tijdelijk voorzitter