RaceRunners voor kinderen gestart bij ARV Achilles

* Etten-Leur, 3 november 2018 – Op zaterdag 3 november is ARV Achilles gestart met RaceRunners voor kinderen. Kinderfysiotherapeut en trainer van de (volwassen) RaceRunners bij ARV Achilles Ruud Touw probeert iedere zaterdag van 12:00 – 13:00 uur op de atletiekbaan aan de Concordialaan in Etten-Leur de kinderen een zinvol uurtje aan te bieden. Tijdens schoolvakanties is er geen training.

Wat is Racerunning?
Een Racerunner is een soort driewielfiets zonder pedalen en met een borststeun. Kinderen kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen.

Doelgroep
De Racerunner is geschikt voor kinderen en jongeren (of volwassenen) met een lichamelijke beperking (zoals bijv. Cerebrale Parese, Spina Bifida, Neuromusculaire aandoening of andere aandoeningen) die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel gebruiken voor hun mobiliteit. Voor deze groep kinderen is het gebruik van een Racerunner in sommige gevallen één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. Zeker wanneer de handfunctie zo ernstig aangedaan is dat  rolstoelsporten niet beoefend kunnen worden.
De Racerunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te onderhouden of te verbeteren en aan een sportactiviteit deel te nemen. Bekijk op www.racerunning.nl filmpjes van enthousiaste kinderen die deze sport hebben ontdekt.
Landelijk en internationaal worden wedstrijden op de 100 m, 200 m, 400 m en 800 m gehouden. Daarnaast kunnen kinderen na training meedoen aan bijvoorbeeld een 5 km loop.

Wedstrijddeelname
Inmiddels hebben 3 deelnemers, na training bij atletiekvereniging Achilles, vanaf 2017 enkele keren enthousiast deelgenomen aan hardloopwegwedstrijden, en ook al twee keer aan de 10 km van de Marathon Brabant in Etten-Leur; een fantastische ervaring!

NSGK
De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) promoot het RaceRunnen. In het verleden werd het voetbal gepromoot tot het een paralympische sport werd. Nu focust men op RaceRunning met als doel dit als een volwaardige paralympische atletieksport te realiseren!

Revant
Revalidatiecentrum Revant ondersteunt het project RaceRunning en heeft, in samenwerking met  de stichting ‘Vrienden van Revant’, RaceRunners aangeschaft om kinderen en jongeren de gelegenheid te geven ervaring met de racerunner op te doen met als doel dit als sport te gaan beoefenen.

VSO Breda college, SO Het Kasteel en Mytylschool Roosendaal
Inmiddels hebben sommige leerlingen ervaring opgedaan met RaceRunning. Om je kind / leerling in de gelegenheid te stellen eenzelfde ervaring op te doen op de atletiekbaan nodigen wij belangstellenden van harte uit bij atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur.

Atletiekvereniging Achilles in Etten-Leur
Als atletiekvereniging zijn we dit seizoen gestart met kinderen en jongeren. Je kan gewoon een keer komen kijken, op donderdagavond van 20:00-21:00 uur voor (jong)volwassen en op zaterdag tussen 12:00 en 13:00 uur voor kinderen. Het kind / de jongere kan 6 weken deze sport uitproberen, alvorens definitief te besluiten daadwerkelijk om het RaceRunnen in verenigingsverband te gaan beoefenen. Als je als ouder enthousiast bent geworden, kunt je jouw kind aanmelden per e-mail: r.touw@revant.nl.

Stalling RaceRunners
Ook iets waar RaceRunners mee te maken krijgen, waar laat ik mijn RaceRunner?
Bij ARV Achilles is er speciaal voor deze ‘karretjes” in het voorjaar van 2018 een berging gerealiseerd. Hulp van enkele sponsoren en vele uren vrijwilligerswerk hebben een mooie berging voor de RaceRunners opgeleverd. Ongeveer 15 RaceRunners hebben daar veilig en droog onderkomen gekregen.

 

Ruud Touw
Kinderfysiotherapeut Revant, Revalidatiecentrum Breda
Trainer RaceRunning, Atletiekvereniging Achilles Etten-Leur