Merci voor Achilles bestuursleden

* Etten-Leur, 3 juni 2020 – Sinds het versoepelen van het corona-maatregelen mogen onze leden, deels al vanaf 2 mei, weer op de baan trainen. Jan van Praat, Sjaak Dorsman of Toos van Vlijmen, die samen het bestuur van Achilles vormen, zijn op iedere trainingsdag van Achilles aanwezig om ervoor te zorgen dat de voorwaarden waaronder versoepelde intelligente lockdown mogelijk is, ook bij onze club worden nageleefd. Zo letten de bestuursleden op het handhaven van de anderhalve meter bij 13-jarigen en ouder die op de atletiekbaan trainen, maar zorgen zij ook voor ontsmettingsmiddelen voor de handen en trainingsmateriaal.

 


Als dank voor hun aanwezigheid, een voorwaarde van de gemeente Etten-Leur om de trainingen door te kunnen laten gaan, hebben leden van de Lopersgroep afgelopen dinsdagavond na de training de aanwezig bestuursleden bedankt voor hun inspanning. “Merci”: Jan, Sjaak en Toos!