MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

* Etten-Leur, 3 april 2020 – Het Coronavirus heeft inmiddels ook toegeslagen binnen onze vereniging. Ons bereikte het bericht dat op 31 maart ons oud-lid Jan Peeters aan de gevolgen van het Coronavirus is overleden. Jan Peeters is 71 jaar geworden en is lid geweest van onze vereniging tussen 1990 en 2018. We wensen de familie veel sterkte toe in het verwerken van dit grote verlies.

Accommodatie gesloten tot in ieder geval 28 april
Als vereniging volgen we het beleid van onze regering. Dit betekent dat onze accommodatie gesloten blijft tot in ieder geval 28 april 2020. Conform het advies van de Atletiekunie zijn ook alle competities afgelast. Over de geplande Athletics Champs van 13 juni 2020 vindt later nog besluitvorming plaats.

Bijeenkomsten zijn uitgesteld
Ook over de geplande bijeenkomsten binnen onze vereniging (vrijwilligersavond, platformvergadering, trainersdag en de Algemene Ledenvergadering) worden later nog concrete afspraken gemaakt. Hierbij geldt dat in ieder geval de Algemene Ledenvergadering zeker doorgang zal vinden.

Contributiebetalingen lopen door i.v.m. kosten die Achilles moet maken
Verder willen we als bestuur nog melden dat conform het beleid van de Atletiekunie de betaling van de contributies gewoon doorloopt. Dit heeft alles te maken met het feit dat ook voor sportverenigingen veel kosten gewoon door blijven lopen en dat belangrijke inkomstenbronnen zoals de verhuur van onze sportfaciliteiten en de kantine-inkomsten vrijwel helemaal wegvallen. Wij als bestuur hopen op jullie begrip hiervoor.

Onzekere toekomst, zorgwerkers bedankt!
Tenslotte willen wij al onze leden heel veel sterkte toewensen in het omgaan met de gevolgen van het corona-virus. In het bijzonder willen we onze leden die werkzaam zijn in een vitale functie erg bedanken voor hun tomeloze inzet voor onze samenleving. We sluiten af met de hoop dat we op niet al te lange termijn onze activiteiten voorzichtig weer op kunnen starten. Veel sterkte voor iedereen in deze moeilijke tijden.

Gezien de omstandigheden zal het bestuur jullie regelmatig op de hoogte houden van de maatregelen/gang van zaken in onze club.