Litouwers overnachten bij Achilles

StedenbandEtten-Leur-Siauliai* Etten-Leur, 31 juli 2017 -ARV Achilles heeft onlangs het verzoek gehad van Godas (een soort “josti-achtige”muziekgezelschap) uit Siauliai om op ons terrein te verblijven van dinsdag 22 augustus t/m zondag 27 augustus. Er zullen 3 tenten op het gras buiten de baan worden neergezet en deze mensen zullen gebruik maken van onze kantine, douches en toiletten.

Informatie over de stedenband tussen Etten-Leur en Siauliai

Op 6 november 1989 besluit de Etten-Leurse gemeenteraad tot het aangaan van een stedenband met een stad in Litouwen.

Dit als onderdeel van het gemeentelijk buitenlands beleid t.b.v. de internationalisering van de samenleving, maar ook om door betere transportmogelijkheden, moderne communicatiemiddelen en open grenzen beter informatie te kunnen geven aan de inwoners. Vragen over een veelvoud van internationale problemen.

In die tijd speelde ook de oost-west verhouding een rol en door het open komen van de grenzen met landen achter het voormalige IJzeren gordijn was er veel belangstelling voor banden met steden in Oost-Europa.

In oktober 1990 vertrekt een gemeentelijke delegatie naar Litouwen, waar vier steden worden bezocht. Op 17 december van dat jaar valt de beslissing om de Litouwse stad Siauliai uit te nodigen voor het aangaan van een stedenband. Dit wordt vervolgens door een raadsbesluit bevestigd. In de stad Siauliai wordt aan de gemeenteraad hetzelfde voorstel voorgelegd en ook hier wordt positief besloten. De stedenband is een feit en er wordt een officieel document ondertekend.

De doelstellingen worden als volgt geformuleerd:

  • Contacten leggen tussen bestuurders en inwoners van beide gemeenten.
  • Hierdoor een bijdrage leveren aan een betere verstandhouding, door beter begrip voor elkaars problemen en cultuur.
  • Hierdoor een bijdrage leveren aan de groei naar een verenigd Europa.

Ook wordt er besloten om een tweesporenbeleid te volgen:

  • Contact en uitwisseling tussen gemeentebesturen en ambtenaren.
  • Contact en uitwisseling tussen de inwoners, verzorgd door de Stichting Stedenband.

De Stichting Stedenband heeft een bestuur, waarvan de leden uit verschillende maatschappelijke groeperingen komen (gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, sport etc.).