Kopij aanleveren aan de Etten-Leurse Bode

Etten-Leur, 2 oktober 2013 . Onderstaand de nieuwe spelregels zoals die per oktober 2013 gelden voor het namens ARV Achilles aanbieden van kopij voor de (Etten-Leurse) Bode.

20130929DEBVolgens recente mailwisseling tussen Achilles-kopij-inzenders en de redactie van de Etten-Leurse Bode kan Achilles 2 x per week (voor de woensdag- en voor de zondageditie) een artikel aanleveren van max. 550 woorden.
Om een voorbeeld te geven ‘Voor de sluitingstermijn van 08:00 uur op dinsdag 27 augustus 2013 heeft de redactie maar liefst 5 artikelen ontvangen van 5 verschillende personen.’
Omdat dit wel vaker voorkomt heeft het bestuur mijn voorstel, om de aanlevering via één persoon te laten verlopen, groen licht gegeven.

Coördinator en moderator
Deze coördinerende rol wil ik het komende jaar op me nemen, waarbij Marloes Nijland als back-up fungeert. Daarbij zorg ik ook voor de content van onze nieuwe internetsite www.arv-achilles.nl, zodat de communicatie vanuit de club op deze wijze gecoördineerd wordt. Zo kan ik samen met Marloes én zorgen voor een constante stroom van artikelen naar de Etten-Leurse Bode én dat meteen de website voorzien wordt van nieuws.

Artikelen en foto’s voor Achilles-website
Is er door een groot kopij aanbod te weinig ruimte voor Bode-plaatsing, de artikelen worden sowieso direct op de website van ARV Achilles (www.arv-achilles.nl) gepubliceerd. Een mooie foto om het artikel aantrekkelijker te maken is dan altijd een plus, en voor de Achilles-website kan je meer dan één foto insturen.

Inlevercondities
Dat betekent dat iedereen (trainers, coaches, ouders, leden) die nieuws, aankondigingen, wedstrijdverslagen of andere informatie over Achilles in de Etten-Leurse Bode wil laten opnemen, die kopij bij mij digitaal inlevert.

Ik maak een selectie c.q. redigeer de ingeleverde kopij zodat wij onze maximale bijdrage in de Etten-Leurse Bodes geplaatst kunnen zien. Om mij gelegenheid te geven actie te ondernemen en het eindresultaat aan de Bode door te sturen betekent dat inleveren op maandag 18:00 uur voor de woensdageditie en op woensdag 18:00 uur voor de zondageditie. En natuurlijk altijd graag met een foto (minimaal 0,2 Mb), zodat het artikel meer aantrekkingskracht krijgt!

N.B.: vanuit het bestuur worden in de eerste week van oktober 2013 alle belanghebbenden persoonlijk van deze verandering op de hoogte gebracht.

 

Met sportieve groet,

 

Dick Ringelberg

E dickringelberg@gmail.com

M 0610192159