ET-bijeenkomst bij Achilles (update)

ET-instructiedag bij Achilles

ET-instructiedag bij Achilles

* Etten-Leur, 3 mei 2014 – Na drie jaar is het Ferdinand van Hooijdonk eindelijk gelukt om alle Electronische Tijdwaarnemings-mensen van de Atletiek Regio West-Brabant (regio 12) bij elkaar te krijgen om gericht instructies te krijgen over hoe om te gaan met ET.

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zo ver, alle ET-technici van de West-Brabantse atletiekverenigingen waren naar Etten-Leur gekomen. De hele dag was er op de atletiekbaan aan de Concordialaan een opstelling te zien van alle apparatuur benodigd voor ET.

En natuurlijk zorgde de facilitaire ondersteuning van Achilles voor de aanvulling van de benodigde energievoorraad. Hieronder meer informatie over hoe ET werkt en waar kan worden ingezet door de voorzitter van de Wedstrijd Organisatie Commissie Ferdinand van Hooijdonk.

ARV Achilles faciliteert de opleiding elektronische tijdwaarnemer functie 90
Lange tijd was er in de regio 12 de behoefte aan een opleiding elektronische tijdwaarnemer, door omstandigheden duurde het lang voordat dit project van de grond kwam.

In samenwerking met het bestuur van ARV Achilles en Regio 12 is besloten dit bij ARV Achilles te organiseren. Het waren in totaal elf cursisten die deze cursus hebben gevolgd, deze ET-ers (toen nog in opleiding) zijn lid van de regionale atletiek verenigingen zoals Thor, Spado, Sprint, Groene Ster, DJA en Gloria.

Deze cursus bestaat uit drie dagdelen en ging van start op donderdag 1 mei 2014. Zaterdag 3 mei waren 11 cursisten de hele dag bij ons op de baan bezig met een theorie- en een praktijkdeel.

atletiekunie

 

90/91. Medewerker Elektronische Tijdwaarneming / Chef Elektronische Tijdwaarneming

Opbouw cursus:

1e dagdeel:                 algemene regels m.b.t. de ET

2e dagdeel:                 kennismaking met de ET, waarmee later ook gewerkt zal worden.

3e dagdeel:                 zoveel mogelijk toepassen van het geleerde, omzetten theorie in praktijk.

4e en 5e dagdeel:       een dag meelopen met een ervaren jurylid elektronische tijdwaarneming

6e dagdeel:                 praktijkexamen, waarbij cursist chef ET is tijdens een wedstrijd voor wie naar functie 91 (chef ET) toe wil. .

De vierde tot en met zesde dagdeel is niet nodig voor mensen die als Medewerker ET (90) aan de slag zullen gaan.

Zo was die zaterdag de kantine de hele dag geopend voor de cursisten en konden zij koffie en thee krijgen. Tussen de middag werd er door Conny Arnouts een uitstekende lunch verzorgd.

Aan het einde van de dag gingen de cursisten gediplomeerd met de aantekening 90 naar huis.

Het is voor de regio 12 belangrijk dat er nieuwe vrijwilligers komen die functie 90 willen halen, omdat tegenwoordig bij iedere baanwedstrijd wel elektronische tijdwaarneming aanwezig (gewenst) is.

Ontstaan
In het jaar 2000 was er behoefte in de Regio12 ontstaan voor een Elektronische fotofinish systeem. Voor deze investering zijn er aandeelhouders gezocht binnen de regio: dit waren DJA, Diomedon, Groene Ster, Spado, Sprint, ARV Achilles en later is Thor erbij gekomen.

Voordeel van de aandeelhouders is dat zij korting krijgen op de huurprijs van de elektronische tijdwaarneming.  Alle andere verenigingen uit de regio betalen een hoger tarief.

Techniek

  1. Detector op pistool detecteert het startschot.
  2. Elektronische tijd gaat lopen.
  3. Op de finish registreert het systeem een loper en neemt het beeld op. Door middel van een computer worden de beelden uitgelezen en de tijden bepaald. Bij de sprintnummers loopt er een windmeting mee om te bepalen of de sprinter met de wind mee loopt of tegen wind heeft gehad.
ET voorbeeld

ET voorbeeld