De uitdagingen bij ARV Achilles (voor een voorzitter)

* Etten-Leur, 27 november 2018 –Vacature voorzitter

  • Bij wie moet de Gemeente zijn wanneer er iets op de baan (waarvan Achilles de hoofdgebruiker is) moet worden georganiseerd?
  • Wie gaat er namens Achilles met de Gemeente onderhandelen over onderhoud van de baan, verzoeken van scholen, Hoop voor Loop, overleg met de atletiekclubs in West-Brabant, met de Atletiekunie, maar ook met Etten-Leurse sportverenigingen enz.?
  • Wie moet men hebben over zaken die Achilles aangaan?
  • Wie coördineert de verschillende bestuurstaken?
  • Wie leidt de Algemene Leden Vergaderingen, bestuurs- en platformvergaderingen?
  • Wie trekt de kar voor wat betreft de Avond4Daagse?
  • Wie is er binnen Achilles aanspreekpunt voor zaken die niet goed verlopen?
  • Wie zorgt ervoor dat we als vereniging kunnen voldoen aan de veranderende vraag naar beweging?
  • Wie pakt de uitdaging aan om niet alleen breedtesport-, maar ook regionale topsport binnen de wedstrijdatletiek een plek te geven?
  • Wie gaat de strijd aan met de vergrijzing, de bewegingsarmoede, het tekort aan gekwalificeerde trainers?

Je had het al geraden. De voorzitter. En dat is nu precies de functionaris die wij bij A.R.V. Achilles missen! Sinds Yvonne Brabander wegens gezondheidsredenen in april 2018 haar (vrijwilligers-)functie bij Achilles moest opgeven, zit deze atletiekclub zonder voorzitter.

Natuurlijk, veel activiteiten bij Achilles gaan gewoon door, omdat de verantwoordelijkheid binnen deze organisatie laag ligt. Dat wil zeggen dat elke afzonderlijke trainingsgroep zelfstandig wekelijks haar eigen ding doet, zoals ook het klusteam, de kantinebeheerders en al de andere vrijwilligers die deze Etten-Leurs bewegingsclub laten draaien.

Maar met name om de eerder opgesomde uitdagingen aan te pakken vragen wij: een proactieve persoon die stuurt, motiveert en optimaliseert. Als voorzitter ben je de “spin in het web” en het “gezicht” van de vereniging.

Wie is Achilles?
De eind september 2018 vijftig jaar geworden Atletiek en Recreatiesport Vereniging Achilles draagt in haar logo de woorden Sportief, Sociaal en Gezond. Dat wil onze vereniging zijn voor de ruim 800 leden die zij telt. Centraal gelegen in Etten-Leur, beschikken wij over een prachtige accommodatie.

Wie ben jij?
Gevraagd wordt een voorzitter die affiniteit heeft met sport, die het sociale belang erkent van een vereniging, die waardering heeft en dat ook uitdraagt voor de vele vrijwilligers binnen onze vereniging én die bestuurlijke ervaring heeft. Samen met de overige leden van het bestuur geef je sturing aan de vereniging, verbindt je mensen met elkaar en leg je verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Wat bieden wij?
Geboden wordt een ambitieuze vereniging, met sporters op élk sportief niveau, met veel vrijwilligers. Een vereniging die midden in de Etten-Leurse samenleving staat en daar haar bijdrage aan wil leveren. Het betreft een onbezoldigde functie, waar onkosten gedeclareerd kunnen worden.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dat contact op met onze secretaris: secretaris@arvachilles.nl