Algemene Leden Vergadering ARV Achilles maandag 8 juni 2015

* Etten-Leur, 20 april 2015 – Een van de jaarlijkse (interne) evenementen van Achilles is de ALV. De Algemene Leden Vergadering van 2015 is op maandag 8 juni in ons clubgebouw, aanvang 20:00 uur. Met gratis koffie en thee en een pilsje na afloop. Tenminste, wanneer een aantal op de agenda staande zaken aan de orde zijn gekomen.

Welke agendapunten kan je als Achilleslid verwachten?

– Afscheid Arno Mol  – voorzitter van april 2009 t/m mei 2014, ad interim voorzitter mei 2014 t/m december 2014.
– Afscheid Jan Dekkers – in zijn functies als bestuurslid en Jury Coördinator (jarenlang zowel als JuCo als a.i. JuCo)
– Afscheid Wim Kuijpers – ledenadministrateur
– Bestuursverkiezingen: nieuwe voorzitter? en nieuwe (algemene) bestuursleden?
– Overige vacatures bij Achilles:

  • ledenadministrateur
  • wedstrijdsecretaris
  • juniorentrainer
  • sponsorcommissie

– Verslag van de penningmeester (begrotingstekort, te weinig sponsorbijdragen => borden langs de baan!)
– Notulen ALV 8 april 2014, hier downloaden
– Voorstel wijziging contributiestructuur (vereenvoudiging en meer transparantie, nu ruim vijftig verschillende contributievormen)

Wat mag Achilles van jou verwachten?
– Aanwezig zijn op de ALV, wij zijn een democratische vereniging, dus alle volwassen leden hebben stemrecht: maak daar gebruik van!
– Meedenken en meedoen om de verschillende uitdagingen die onze vereniging heeft op te lossen
– Je aan te melden voor een vrijwilligersfunctie, er zijn voldoende interessante en uitdagende “klussen” om aan te pakken.
– Verkeersregelaars Avond Vierdaagse Etten-Leur (1 t/m 4 juni 2015)

Agenda en notulen
De definitieve agenda wordt binnenkort op de website geplaatst, de notulen ALV2014 kan je nu al downloaden, zie hierboven.