2014 was een lastig contributiejaar voor ARV Achilles

Contributievoorbeeld* Etten-Leur, 23 december 2014 – In een email aan alle leden (waarvan de redactie een emailadres heeft) is door de penningmeester uitleg gegeven over het problematische contributie-incassojaar 2014.

De integrale tekst lees je hieronder:

Zoals je wellicht weet heeft Achilles in 2014 besloten over te gaan op Sportlink, een door de Atletiekunie aanbevolen en ondersteunde geautomatiseerde verenigingsadministratie.

Onder meer de contributie-incasso zou met Sportlink een stuk eenvoudiger worden. Helaas is dat behoorlijk tegen gevallen. Bijvoorbeeld omdat onze club maar liefst 25 verschillende contributies telt. En Sportlink is daar niet op ingesteld. Dat betekende dat wij voor alle ongeveer 850 leden de contributie handmatig in het systeem moesten invoeren, wat ook met forse problemen gepaard ging.
Bovendien is per 1 juli 2014 de contributie verhoogd, zoals besloten tijdens de Algemene Leden Vergadering in april 2014.

In vier voorbeelden wordt geprobeerd helderheid te verschaffen wat er in 2014 aan contributie betaald moet worden en wat en in vier kwartaaltermijnen is afgeschreven (zie foto)

Op 26 december wordt je contributie voor het vierde kwartaal 2014 automatisch afgeschreven, voor nieuwe leden gebeurt dat op 31 december 2014.
In die week (tussen Kerst en Nieuw) ga ik beginnen de teveel geïncasseerde bedragen van het 1e en 2 kwartaal van 2014 terug te storten. De leden die in 2014 incasso’s hebben gestorneerd, krijgen daar nog via de mail een bericht over.

Contributie 2015
Om voor 2015 onduidelijkheden te voorkomen, wordt de bondscontributie van de Atletiekunie apart geïncasseerd. Voor de duidelijkheid stuur ik dan ook de contributietabel 2014 mee, waarin je kan zien hoe de Achillescontributie in 2014 in opgebouwd.

Wanneer je nog vragen hebt over de contributie (inning) 2014, stuur dan een email naar penningmeester@arvachilles.nl en ik zal z.s.m. reageren.

 

Prettige feestdagen en een gezond en sportief 2015,

Bestuur ARV Achilles,

Sjaak Dorsman, penningmeester