ARV Achilles NIEUWSBRIEF nr. 1 december 2013

ARVAchillesNieuwsbrief01-2013dec* Etten-Leur, 9 december 2013 – Samen met de nieuwe website en Sportmemo nieuwe stijl is ook de ARV Achilles NIEUWSBRIEF in de plaats gekomen van het aloude gedrukte Sportmemo, dat 45 jaar het communicatiemiddel van Achilles is geweest.

Nu is het tijd om over te stappen op andere manieren om de leden op de hoogte te brengen en houden van wat er allemaal leeft en beweegt bij de Etten-Leurse atletiekvereniging.

In het platformoverleg van 26 november 2013 werd daarover het volgende genotuleerd: “Sportmemo: in december komt een eerste proefnummer met meer achtergrondinformatie en met dit exemplaar moeten we naar onze sponsors toe. Voor de leden leggen we een exemplaar in de hal weg die ze mee kunnen nemen. Sponsoring kan ook getoond worden op de tv in de hal en op onze website. Maandelijks gaan we een nieuwsbrief uitbrengen en gaan we in het clubgebouw wegleggen om te kijken hoeveel belangstelling hiervoor is. Daarna kunnen we deze ook digitaal beschikbaar stellen. Wim van Heusden is per 1 december met de Sportmemo gestopt. Op 10 december 2013 zullen de “rapers en rondbrengers” in de kantine uitgenodigd worden voor koffie met gebak.”

Omdat de eerste uitgave van de NIEUWSBRIEF flink wat (doorverwijzende) links bevat, wordt deze editie ook digitaal beschikbaar gesteld (zie onder). In principe zal in de komende tijd ieder lid dit nieuwe Achilles communicatiemiddel via de mail gaan ontvangen, tenzij men daar bezwaar tegen heeft. Die digitale verzending wacht momenteel op het in gebruik nemen van Sportlink, dat onder meer een ledenadministratiepakket bevat. Daarin kunnen dan eenmalig zoveel mogelijk email-adressen van Achillesleden en sponsoren worden ingevoerd.

 

ARVAchillesNieuwsbrief01-dec2013